ENESTÅENDE ADOPTANTERS FORENING (EAF)
Hjem > Informasjon > Andre kilder til informasjon

 
Norske Adopsjonsforeninger:
Verdens Barn
Adopsjonsforum
InorAdopt 
  
 
Bufetat:
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har mye info om adopsjon

Andre nettsider som kan være av interesse:
Ensamstående adoptivföräldrars forening - Våre svenske kollegaer  
Adoptionscentrum - Svensk adopsjonsforening. 
Adoption og Samfund - Dansk adopsjonsorganisasjon 
Single mothers by choice - For alenemødre av alle slag