ENESTÅENDE ADOPTANTERS FORENING (EAF)
Hjem > Informasjon > Styret i EAF

Dette er styret i EAF for perioden 1.1.2015 - 31.12.2017.

Med bakgrunn i en situasjon der medlemstallet i EAF er stadig synkende og hvor det å få noen til å drive foreningen har blitt stadig vanskeligere, har EAF nå vedtatt å gjøre foreningen «hvilende» fra 01.01.16 og 2 år framover. Det sittende styret vil være kontaktpersoner dersom noen ønsker å gjenoppta driften i løpet av disse to årene.


Grethe Vaaje
Leder

Marit Vegstein
Nestleder

Siren Høgtun
Kasserer

Nina Ek
Styremedlem

Berit Lagaard
Styremedlem